Ideointia Isojoella

1.6. Landemia järjesti Isojoen Lauhansarvessa pilottikuntien työpajan, jonka teemana oli asuminen. Aihetta saapuivat tuolloin pohjustamaan Seppo Kääriäinen Luopioisista (Pälkäne), Matti Holopainen Kuntaliitosta ja Janne Tyynismaa MTK:n Autiotalot-hankkeesta. Jokainen alustaja toi puheenvuorossaan esille asumiseen liittyviä asioita erilaisista näkökulmista. Esimerkiksi Kääriäinen nosti esiin Luopioisissa rakennetut minitalot sekä yhteisöllisen asumisen, Holopainen puolestaan keskittyi maankäyttöön liittyviin asioihin ja Tyynismaa taas esitteli Autiotalot-hankkeen puitteissa valmisteltua Tinderin kaltaista alustaa, joka toisi matalalla kynnyksellä yhteen autiotalojen myyjät ja potentiaaliset ostajat.  

Kuvassa Karijoen kunnanjohtaja selittää asiaa muille

Puheenvuorot antoivat pilottikuntien edustajille inspiraatiota kehitellä toimenpiteitä erilaisten maaseutuasumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Itse työpajaosuudessa heidät jaettiinkin neljään eri ryhmään, jotka vuorottelivat neljällä eri työpajapisteellä. Jokaisessa työpajapisteessä pohdittiin maaseutuasumisen kehittämistä eri näkökulmista. Näitä näkökulmia olivat tyhjien talojen kartoitus ja esiin nosto, vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi, kaavoitus sekä uusi asuntotuotanto. Ryhmissä nousikin esiin monia innovatiivisia ideoita, joita voitaisiin hyödyntää maaseutuasumisen houkuttavuuden lisäämiseksi pilottikunnissa, koko Etelä-Pohjanmaalla tai jopa valtakunnallisesti. 

kuvassa ihmisiä puhumassa pöydän ympärillä
kuvassa kunnan edustajia kuuntelemassa alustajien puheita

Työpajapäivän lomassa vierailimme myös Lauhansarven pihapiirissä sijaitsevassa maailman ainoassa sahtiopistossa, jota ylläpitää perinneyhdistys Kuurna ry. Sahdin valmistaminen on perinne, jota sahtiopisto ja Kuurna ry syntyi vaalimaan: yhdistyksen ja opiston tavoite on säilyttää sahdin valmistuksen taito ja sahtiperinne elävänä. Sahtiopisto ja niin ikään Lauhansarven pihapiiristä löytyvä Lauhanmaan kyläseuran ylläpitämä tanssilava Lauhan Tahti ovat oivallisia esimerkkejä siitä, että kylillä voi olla hyvinkin erityisiä ja monipuolisia palveluita, jotka edistävät alueen elinvoimaa ja vetovoimaa. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka yhteisöllisyydellä ja rohkeudella kylällä on saavutettu jotain suurta.     

kuvassa mies esittelemässä sahtiopiston toimintaa

Kiitos kaikille työpajaan osallistuneille, Lauhansarven henkilöstölle ja Kuurna ry:n edustajille! Teitte työpajapäivästä huipun!