Kunta kävi kylissä

Maaseudun elinvoiman kehittäminen on kunnan ja kylien yhteistyötä. Isojoella ja Soinissa on asiaan tartuttu lähtemällä kylille. Kylävierailulla keskusteltiin kylien kehittämisestä ja pyrittiin löytämään yhteisiä ratkaisuja kylien elinvoiman söilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

 

Isojoen kunta aloitti kylävierailut jo viime syksynä. Kyliä kierrettiin kolmen eri tahon voimin – kunnan lisäksi matkassa oli mukana Landemia sekä Leader Suupohja.  

Kuvassa ihmisiä pöydän ympärillä
Kuvassa miehiä ja naisia
Kuvassa naisia ja miehiä kylätalolla

Soinissa kuntavierailuja kyliin on toteutettu tämän kevään aikana teemalla ”Kunta tulee kylään”. Kylävierailuilla mukana on ollut Soinissa  myös Leader Kuudestaan sekä Landemia-hanke.

 

Vierailulla on kuultu ajankohtaisia asioita muun muassa rahoitusmahdollisuuksista kylien kehittämistoimiin ja myös kotisivujen merkityksestä kylän näkyvyyden kannalta. Iltojen aikana on käyty aktiivista ja avointa keskustelua, jonka myötä on monta konkreettista kylien elinvoimaa lisäävää keinoa yhdessä löydetty sekä sovittu toteutettavaksi. Näin on vahvistettu kunnan ja kylän yhteistyötä. Samalla on edistetty myös kylien välistä yhteistyötä. 

 

Yhdessä keskustellen, ideoiden ja hyvät suunnitelmat toteuttaen rakennamme elinvoimaisempaa kuntaa, jonne on hyvä uusien asukkaidenkin asettautua asumaan! 

 

 

 

Väkeä kokoontuneen kylätalolle
Ihmisiä kokouksessa
Kuvassa ihmisiä kokoontuneena grillikotaan