Landemia kuntakierroksella

Landemia kuntakierroksella

Hankkeen projektityöntekijät Tiia ja Susanna ovat kevään aikana kiertäneet Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Kuntavierailujen aikana on päästy käymään keskusteluja kuntien elinvoimatekijöistä sekä tuomaan kunnille esiin Landemian havaintoja ja toimintamalleja. Kuntien kanssa on käyty keskusteluja muun muassa asunto- ja tonttitarjonnasta, vetovoimatekijöistä ja paikallisista kylistä.

 

Käytyjen keskustelujen myötä on huomattu, että kunnissa on selkeä tahtotila pitää kylät mukana kuntien elinvoimatekijöissä ja luoda tiiviitä suhteita.  On ollut myös erittäin hienoa huomata, että kuntien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen monissa kunnissa on alettu soveltamaan Landemiassa jalostettuja toimintamalleja, kuten kyläkummimallia. Eräässä kunnassa Landemiaa oli seurattu koko hankkeen ajan ja he olivat ottaneet jo nyt hankkeen aikana kokeiluun Kunta tulee kylään -kierroksen. Vierailulla he kertoivat kokeneensa kyläkierroksen hyvänä toimintamallina ja aikovat toistaa kierroksen säännöllisin väliajoin. On todella hienoa, että kunnissa ollaan halukkaita kokeilemaan malleja, sillä juuri niiden kautta saattaa löytyä uusia näkökulmia kehittää koko kunnan elinvoimaa.

 

Landemiaa on hankkeen toimesta levitetty kuntiin ja kyliin. Kuitenkin jatkossakin tarvitaan keskustelua elinvoimaisesta maaseudusta. Ollaan jokainen mukana levittämässä landemiaa puhumalla hyvää maaseudusta ja sen mahdollisuuksista.

Kuvassa Landemian projektityöntekijät Tiia ja Susanna kuntakierroksella
Kuvassa Landemian projektityöntekijät Tiia ja Susanna kuntakierroksella
Kuvassa Landemian projektityöntekijät Tiia ja Susanna kuntakierroksella