Tutkimustulokset on julkaistu!

Landemia-hankkeessa Luonnonvarakeskus on toteuttanut vuoden 2022 aikana kyselyjä niin asuinseudun valintaan, muuttopäätöksiin kuin muuttohalukkuuteen liittyvistä tekijöistä. Kyselyjen vastaajaryhminä olivat Etelä-Pohjanmaalle ja sen maaseutukuntiin muuttaneet, sieltä poismuuttaneet, Etelä-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat sekä maallemuuttoa vakituisiksi ja vapaa-ajan asukkaiksi harkinneet kaupunkilaiset.

 

Käy tutustumassa eri tutkimusten tuloksiin seuraavasta linkistä: https://www.luke.fi/fi/projektit/landemia

 

Landemian tutkimustulokset on julkaistu!