Landemia-hanke

Hankkeen tavoitteet ja painopisteet

Maaseutuasuminen kiinnostaa hyvin laajasti eri elämänvaiheissa eläviä ihmisiä. Kuinka moni maaseudulle haluavista tai muutosta haaveilevista ihmisistä tai perheistä pystyy toteuttamaan aikeensa? Mitä ovat esteet maallemuutolle tai monipaikkaiselle asumiselle? Entä miten näitä esteitä voidaan poistaa?

 

Tätä Landemia-hanke lähtee tutkimaan sekä edistämään toimia, joilla esille tulleita maallemuuton esteitä poistetaan. Samalla kehitetään kylien vetovoima- ja pitovoimatekijöitä. Tutkimme myös työntövoimia ja pyrimme jarruttamaan niiden vaikutuksia.

Tutkimustulosten pohjalta rakennettuja toimintamalleja pilotoidaan hankkeeseen valituissa pilottikunnissa ja hyviksi havaittuja malleja tullaan jakamaan koko Etelä-Pohjanmaan alueelle ja laajemmin koko maaseudulle.

Landemia-hankkeen pilottikuntia ovat Suupohjan alueelta Isojoki ja Karijoki sekä Järviseudulta Evijärvi ja Soini. Näiden lisäksi pilottikunnaksi valikoitui suuren kaupungin läheistä maaseutua edustava Ilmajoki.

Pilottikunnat tuntevat kylänsä läpikotaisin, joten uusien toimintamallien luominen ja kokeilu luonnistuvat helposti. Näin myös hankkeen vaikutukset on helppo jäljittää. Ilmajoki on mielenkiintoinen vertailukohde kunnasta, joka kasvaa läheisen kaupungin imussa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Eteläpohjalaiset Kylät ry ja Luonnonvarakeskus. Kaksivuotinen hanke (3/2021–11/2023) saa rahoituksensa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta maaseuturahastosta. 

 

Hankkeen toteuttajatahojen yhteistyö on luontevaa. Maakunnallisen kyläyhdistyksen perustehtävänä on toimia kylätoiminnan alueellisena eduntekijänä ja edunvalvojana – kyliensä huolen-ja puolenpitäjänä. Luonnonvarakeskus on asiantuntijaorganisaatio, jonka yksi päätehtävistä on maaseututiedon tuottaminen. Luke tarjoaa syvällistä ja laaja-alaista tutkimuksellista osaamista maaseudun kehittämiseen Landemia-hankkeen teemaan liittyen.

EPK osallistaa hankkeeseen maakunnan toimijoita mahdollisimman laajalla rintamalla. Maakunnan Leader-ryhmät, etenkin Kylille-hanke sekä kylät, yhdistykset ja yritykset ovat yhteistyökumppaneina hankkeen käytännön toimissa ja ideoiden pilotoinnissa.

Landemia-hankkeen päätavoite on edistää Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta. Haluamme saada alueellemme uusia pysyviä asukkaita sekä tukea ja mahdollistaa monipaikkaista asumista. Hanke pyrkii edistämään osaltaan myös paikkariippumatonta työskentelyä.

Maaseutu houkutti asuinpaikkana jo ennen koronapandemian puhkeamista. Vuonna 2020 Covid19-aalto aiheutti maallepaon, joka kasvoi vähitellen kyliin vaellukseksi. Siitä puhkesi viimein Landemia.

Hankkeen olennainen osa on alueemme kylien markkinointi potentiaalisille maallemuuttajille ”unelmien asuinpaikkana”. Momentum siihen on nyt!

 

Landemia-hankkeen toteuttamiseen osallistuvat projektipäällikkö Tarja Vuorinen ja osa-aikaiset projektityöntekijät Susanna Laitila ja Tiia Vuorinen Eteläpohjalaiset Kylät ry:n hallituksen tuella.

Luonnonvarakeskuksesta hankkeen toteuttajina ovat politiikantutkija ja maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen sekä erikoistutkija Olli Voutilainen.

Kuvassa syksymaisemaa ja talo horisontissa