Parasta mun kylässä

Kylille on avautunut huimasti uusia mahdollisuuksia kehittää elinvoimaansa. Kylien rooli myös kuntien elinvoiman kehittäjänä tulee tulevaisuudessa korostumaan, kun monipaikkaisuus, ekologisuus ja turvallisuus korostuvat ihmisten valinnoissa. Tarvitaan vain kylien omien erityislaatuisuuksien tunnistamista ja uudenlaisia yhdessä tekemisen tapoja.

 

Tästä syystä Landemia-hankkeen pilottikunnissa sekä niiden kylissä toteutettiin syksyllä 2022 palvelumuotoiluprojekti, jonka kautta pyrittiin nostamaan esiin kylien ”parhauksia”.

Syksyn palvelumuotoilukokonaisuuden tavoitteena oli auttaa kyläläisiä näkemään omien kyliensä hienoudet, sekä vahvistaa kunnan ja kylien välistä sekä myös kylien keskinäistä yhteistyötä.

 

Palvelumuotoiluprojektin lopputuotoksena syntyi Landemian Parasta mun kylässä -julkaisu. Julkaisuun pääset tutustumaan alla olevasta painikkeesta.